Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets tot mij komen, dat uit God geboren is.

Toen ik dit boekje schreef, heb ik mij afgevraagd voor wie het eigenlijk bestemd moest zijn. De redactie, die deze geschriften in het licht geeft, heeft mij ook niet op een bepaalden lezerskring gewezen. Het moest een geschriftje zijn van positief christelijken inhoud en het moest een bemoedigend, opwekkend woord spreken in Christus' naam tot allen, die daaraan behoefte hebben. Ik heb hoop, dat dit boekje niet enkel zal vallen in de handen van hen die met het christendom bekend zijn (natuurlijk zijn zij mij ook als lezers welkom), maar in het bijzonder ook van hen, wier beeld ik met eenige trekken in het bovenstaande, zij het dan ook misschien nog niet geheel duidelijk, aangaf. Ik bedoel de menschen, die leven onder den druk des tijds, die open oog hebben voor den ontzaggelijken nood die er momenteel reëel aanwezig is, wier ziel niet

Sluiten