Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een rijke verscheidenheid van gestalten en motieven 1). Alleen de bouwkunst zelve lijkt mij weinig ontleend te hebben aan de specifiek bij belsche voorbeelden: noch de kerktoren noch het uurwerk daarin; nóch de krypt der romaansche kerken noch de absis der basilica, noch de feestelijke praal van fiolijn en wimperg der gothische kerken, noch de gloeiende schoonheid der ramen - niets van dat alles kan zich op den Bijbel beroepen, maar is geboren uit het ruimtebesef en kunstgevoel van de avondlandsche volkeren.

Maar wat met de beeldhouwkunst? Heeft het verbod om gesneden beelden te maken hier niet beslissend en dus volstrekt negatief gewerkt? In de grieksch katholieke wereld en in calvinistische kringen zeker. Maar de roomsch-katholieke kerk laat zich zonder rijkdom van sculp-

*) Hoe heeft de, in katholieke sfeer zoo breed uitgewerkte, materializeering van het Heilige b.v. de kunstnijverheid van klein formaat aan 't werk gezet: amuletten, rozenkransen, altaarkleeden. Specifiek bijbelsch is dat slechts bij uitzondering, zooals de heele katholieke vroomheid trouwens.

Sluiten