Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie het opneemt voor het koningschap bij Gods Genade, zal in de geschiedenis van Israël zonder moeite „heilige bewijsplaatsen" vinden: b.v., zal de eerbied van David, zelfs als opstandeling, voor Saul, omdat hij zijn gezalfde koning is (i Sam. XXIV: 7-8), hem tot richtsnoer zijn. En tegen alle maatschappelijke omhoogstreven en rebellie zal hij Paulus in 't geweer roepen (Rom. XIII). Als Luther zijn bondgenoot, landgraaf Philips van Hessen, in een delicaat geval (bigamie) steunen moet, is de aartsvader Jakob met zijn twee vrouwen Lea en Rachel zijn bewijsgrond. De zondenval brengt de menschheid van kwaad tot erger: Kaïn, Lamech, Nimrod. Zij zijn de oerbeelden van die andere ,,Geesels Gods": Attila, Napoleon, Djengish Khan. Zoo wordt bet lijden van onrecht straf voor vroeger begaan kwaad - een prachtige verontschuldiging voor elk tiranniek geweld! En deze gansche gedachtenlijn vindt zijn uitgangspunt in de voluntaristische, versta: niet alleen energische, maar ook wel tirannieke Godsvoorstelling, waar-

Sluiten