Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Tim. 2 : ii—15.

11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met hem gestorven zijn, zoo zullen wij ook met hem leven;

12 indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heerschen; indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen:

13 indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw: hij kan zichzelven niet verloochenen.

14 Breng deze dingen in gedachtenis, en betuig voor den Heere, dat zij geenen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is dan tot verkeering der toehoorders.

15 Benaarstig u om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt.

Het verband van deze teksten met de vorige is dit: de echte mensch Jezus Christus, de Zoon van David is opgewekt uit de dooden. Wij staan met Hem aan den goeden kant. En als we dan nog ondergaan, is zulks medewerken met Christus; geen bewijs van verlies, maar mee mogen arbeiden tot victorie.

En nu zijn de bovenstaande teksten een klassiek stuk, als liturgie te gebruiken, ingeleid door: Dit is een getrouw woord. Dit is

Sluiten