Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer behoort tot het werk Gods aan een menschenziel.

Paulus doet zijn vermaningen voorafgaan door een betuiging bij God en bij Hem, die levenden en dooden zal oordeelen in Zijn verschijning en Koninkrijk. Op het moment dat ieder klaar ziet aan wiens kant hij had moeten staan, oordeelt de lauwheid zichzelf.

Eens zal men weten, dat deze Koning in zulk een verschijning, meer kracht, meer offers waard zou geweest zijn.

Vandaar deze korte, militaire vermaningen, die Paulus misschien leerde tusschen de soldaten die hem bewaakten en die hij terstond overneemt voor zijn geloofsleven.

Predik het woord.

Houd aan tijdig en ontijdig.

Dit laatste woord is moeilijk; daaraan gehoorzamen maakt menigeen belachelijk onder de methodisten; daaraan niet gehoorzamen doet velen een kans missen, en ten slotte eindigen in betweterij, die den

Sluiten