Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Tim. 4 : 6—8.

6 Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande.

7 Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geeindigd, ik heb het geloof behouden;

8 voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning liefgehad hebben.

Deze laatste vermaning ontleent dubbele plechtigheid aan wat de apostel nu gaat zeggen.

Wees altijd bereid, draag er alles voor, doe er alles voor, laat allen alles van U gelooven, want gij moet straks mijn plaats innemen.

Ik worde als een plengoffer geplengd, ik moet mijn werk uit handen geven; ik voel dat ik als drankoffer uitgegoten worde, de afmarsch gaat beginnen; de reistent wordt afgebroken. Maar dat is voor Paulus verschrikking, noch melancholie. Integendeel, daarvoor

Sluiten