Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koozend door de kamer. Daar was alles bijeen, waar Hilda met haar gansche hart aan hing: een roode kast, een sofa met groen kleed, twee wrakke leunstoelen met gebloemd mousseline overtrokken.

Het is niet te zeggen wat een moeite het aan Hilda gekost had, dit alles te veroveren. Centje bij centje was opgespaard om zoo'n ameublement bij elkaar te krijgen. De roode commode had ze zelf 'geschilderd. Er bovenop stonden twee blauwe vazen met gele herfstbladeren, die ze zelf vernist had om ze goed te houden. Dan kwam het Christusbeeldje van gips, waar ze drie maanden voor gewerkt had. De leunstoelen had ze zelf overtrokken meteen afgedankte japon van haar laatste mevrouw, op beide waren antimakassars, die ze zelf gemaakt had. De sofa ook was eigen ontwerp van leege kisten en overtrokken kussens, maar die deed het prachtig achter de mahoniehouten tafel, haar laatsten en duursten inkoop.

Hilda monsterde eiken dag alles met een gevoel van trots. Kr was een vreeselijke tijd in haar leven geweest, ze had alles moeten beleenen, toen ze haar laatste kind kreeg en haar man in het ziekenhuis lag. Dat was een tijd geweest om nooit te vergeten. Ze had liggen huilen toen

Sluiten