Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij heeft het bed gemaakt, het voorwerp waarop een mensch zijn eersten en zijn laatsten adem uitblaast; de kist waarin de huismoeder haar schatten van linnengoed en kleedingstukken bewaart, den stoel waarop men zich 's avonds schikt bij het vuur, als de nachten koud en donker zijn.

Zijn ambacht leerde Hem doode dingen levend te maken, het leerde Hem gewone, eenvoudige voorwerpen door vlijt en doorzicht te veranderen in kostbare gebruiksvoorwerpen. Hij adelde den arbeid voor alle tijden.

Wat ons in het karakterbeeld van Jezus Christus ook zoo bijzonder treft is Zijne veelzijdigheid. Kinderen hebben Hem lief, kinderen omringen Hem, ze loopen op Hem toe en ze zoeken Zijn gezelschap; maar ook een hoofdman over honderd, waarlijk geen kind in zachtheid en overdreven gevoelens, wordt sterk tot Hem aangetrokken door Zijn gedecideerd optreden, Zijn autoritair gedrag en Zijn krachtige levenshouding.

Herinneren we ons dat de soldaten, die uitgezonden waren om Hem te vangen, met de woorden terugkwamen: „Nooit heeft iemand gesproken als deze Man".

Zondaren zorgen meestal wel, dat ze uit de

Sluiten