is toegevoegd aan uw favorieten.

De neutrale lagere school en de Bijbelkennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor mogelijk zou hebben gehouden. Wij onthouden er ons hier van staaltjes van onwetendheid te geven. Ieder kent ze zo langzamerhand en anders stelle men maar eens persoonlijk een onderzoek in bij leerlingen van de openbare school, die ook niet op andere wijze les krijgen in bijbelkennis. Laten we vaststellen, dat hier voor 't gevoel van de meeste ouders een noodtoestand is ingetreden, die dringend voorziening eist. Laat ik een paar cijfers geven. Een enquête in de Doopsgezinde gemeente te Amsterdam, van welker leden ik aanneem, dat ze in overgrote meerderheid hun kinderen naar de openbare school sturen, wees uit, dat 85 % zich aan hun gemeente gebonden voelen. Dertig procent van de kinderen intussen bezoeken slechts een zondagsschool, 25 % bereikt de catechisatie. De veronderstelling is m. a. w. gewettigd, dat de grote meerderheid van kinderen van deze godsdienstige ouders zonder enige bijbelkennis opgroeit. Een enquête aan het gemeentelijk lyceum in Den Haag wees uit, dat van de ruim 400 11. slechts 47 op enigerlei wijze bijbelkennis hadden opgedaan. Dat een zich neerleggen bij deze toestand voor de vrijzinnige kerken gelijk zou staan met zelfmoord, hoeft geen nader betoog en een voorspelling, dat deze kerken, als ze zich haar toestand en haar taak bewust worden, naar middelen zullen grijpen, die voor de

2-iv