is toegevoegd aan uw favorieten.

De neutrale lagere school en de Bijbelkennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digd ben), wekt men bij de kinderen met een dergelijke tendentieuse behandeling verzet, dat zich later in antipathie jegens de bijbel wreekt.

In dit opzicht staan de dogmatische en reformatorische behandeling psychologisch op één lijn. Als men kinderen uit humanistisch milieu dogmatische visies opdringt, waarvoor zij niet rijp zijn en waarin zij niet door het eigen milieu worden bevestigd, dan wreekt zich deze forcering maar te vaak door levenslange afkeer van de bijbel (dit is mijn grote bezwaar tegen het feit, dat op vele confessionele scholen kinderen gaan, die voor tweederde uit humanistisch milieu komen), maar als men kinderen sociale visies opdringt door de bijbel naar eigen bedoeling te verwringen, dan ontstaat dat funeste gevoel, dat de bijbel inplaats van boek van open en dienende gezindheid, een soort van wetboek is, waaruit de ethische advocatuur haalt, wat men er eerst inlegt. Deze laatste grief is vooral onder socialistische arbeiders, die zwaar onder tendentieuse uitleggingen hebben geleden, zeer levend.

Wie niet gehoorzaam en stil luisteren kan naar wat de bijbel te zeggen heeft, maar al meebabbelt, terwijl hij godsdienstig gesproken nog onrijp is, is voor de bijbel een groot gevaar. Helaas heb ik er velen zo gekend, ook onder de vrijzinnigen.

I

4 -IV