is toegevoegd aan uw favorieten.

De kinderdoop, beschouwd met betrekking tot de kerk, de praedestinatie en de wedergeboorte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes is mede verschenen :

I.

STICHTELIJKE POEZY,

VERZAMELD UIT VADERLANDSCHE DICHTERS.

OPGEDRAGEN AAN

mm kdmbsttsbit m

Prijs in Prachtband op zwaar velijn papier met vignet ƒ 3,75.

„ „ Ordinaire uitgave „ 2,75.

■/I

II.

SCHETSEN

VOOR

LEERREDENEN

BIJ HET

& MIÜIAAL

NAAR HET HOOGDUITSCH.

Prijs 90 Cents.