is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerrede over 2 Chron. 29 vs. 27b

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het geneesmiddel beslaat dus daarin, dat men oplioude met zicli zelf voor God te willen staande houden , dat men voor Hem belijde hoe en wat men is, en dan van God geene kwade gedachten hebbe, maar integendeel Hem zoodanig erkenne, als men buitendien wel weet dat Hij is.

De onvermijdelijke gevolgen hiervan zijn vrede en blijdschap in den Heiligen Geest. Dewijl echter geen mensch, uithoofde van zijnen hoogmoed, er ooit toe komen zal om uit zich zelf er voor uit te komen hoe en wat hij is opdat hij aan God alles hebbe , — zoo behaagt het God steeds om gedurig op nieuw en op allerlei wijze Zijne goede en heilrijke woorden te laten prediken opdat men toch moed moge grijpen om tot Hem te gaan , Hem alles te belijden, zonder iets te verheelen, zich voor Hem bloot te leggen, zoo als men is, zonder het allerminste achter te houden, opdat de Geest des vertrouwens en des vrijen toegangs tot God in het harte wone, dat men vreugde en blijdschap hoore en zich niet nedergeslagen gevoele bij de prediking der gerechtigheid.

Dat ik u dit andermaal voorlioude, zij u niet verdrietig, want het is. u nut en zal u tot bevestiging kunnen zijn.

T E XT 2 Chron. 29 vs. 27b.

Ter tijd nu als dat brandoffer begon, begon het gezang des Heeren niet de trompetten, ende met de instrumenten Dai'ids, des Konings Israëls.

Volle zestien jaren had Israël den Baal gediend onder hunnen Koning Achaz; deze Achaz offerde in het dal des zoons