is toegevoegd aan uw favorieten.

Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIJZE VAN UITGAVE

In deze serie verschijnt op den len en 15en van iedere maand een preek.

Men kan zich abonneeren op een jaargang, loopende van October tot October, tegen een abonnementsprijs van VIJF GULDEN. Dit abonnementsgeld wordt in twee halfjaarlijksche termijnen van f 2.50 bij vooruitbetaling voldaan.

Afzonderlijke preeken zijn verkrijgbaar a 40 cents. Bij getallen belangrijke korting. Men vrage bij de uitgevers aan.

Abonnementen of bestellingen op afzonderlijke preeken worden aangenomen in iederen boekhandel en bij de Uitg. BOSCH & KEUNING te Baarn (Postgiro 20246).

Prachtbanden (voor het inbinden van ieder 12-tal preeken) zijn verkrijgbaar a 60 cents.

Iedere serie (van 12 nrs.) is direct na verschijning van de laatste preek ook gebonden verkrijgbaar a f2.90.