is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe word ik behouden voor de eeuwigheid?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarbm, HEDEN indien gij Zijn stem hoort, zoo verhardt uw harte niet (Hebr. 3 : 15).

ALLE dingen zijn gereed; alle dingen zijn voor U gereed: alle dingen zijn NU voor U gereed.

Weg met alle bedekselen! Keer weder tot de eenvoudigheid van het Evangelie. Word van een verloren zondaar een behouden kind van God.

ALLE DINGEN ZIJN GEREED; VOOR U EN NU.

XV.

ALLERLEI BEZWAREN.

Ten opzichte van de bekeering zijn er allerlei bezwaren en vonden. Met de laatste willen we ons niet bezighouden. .

Maar er zijn menschen, die eerlijk willen en zoeken, doch die door omgeving, opvoeding, verkeerde lectuur of wat dies meer zij, de zuiverheid des Evangelies niet meer kunnen onderscheiden. Satan tracht de zinnen te verblinden voor het licht van het Evangelie. Er is helaas bij al het goede op gebied van kerken en kringen toch ook een nijpend gebrek aan het zuivere, eenvoudige Evangelie naar de Schrift. Het is vaak bedekt door allerlei menschelijke meeningen en redeneeringen. We willen daarom enkele bezwaren opsommen, die we hier niet alle in den breede kunnen weerleggen, doch desniettemin als onjuist van de hand wijzen.

De in ons land meest gangbare uitvlucht is: „Ik kan mijzelven niet bekeeren". Dit te zeggen, staat eigenlijk gelijk met God tot leugenaar te maken, Die wel honderdmaal in Oud- en Nieuw-Testament den zondaar toeroept: Bekeert u!

Een ander bezwaar is: „Ik kan het toch niet volhouden". Dit is een miskenning van de kracht van het Bloed van Christus, dat ons niet alleen verlost en reinigt, maar ook bewaart.

Weer een ander is: „Ik kan de genoegens der wereld niet loslaten". Dit verraadt alleen een gebrek aan inzicht in de genoegens van het ware dienen van God, dat een