is toegevoegd aan uw favorieten.

Het feest der vervulling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

persoonlijk bezitten moogt en ook wel zijn genade-werkingen in uzelven ervaren mocht, maar die nu misschien klaagt, dat Hij wel geweken schijnt uit uw ziel; die in ieder geval in üw hart en leven nog zoo allerlei bespeurt, wat den Heiligen Geest in u toch wel bedroeven moet; die u nog niet geheel van Hem vervuld weet. O, bid ook gij! Bid vurig! Bid zonder ophouden! Bid om vervuld te worden, al meer, geheel, met den Heiligen Geest!

Tot gebed eindelijk heel Christus' kerk alom, hier en over gansch de aarde; tot de bede, die met name op dit Pinksterfeest wel onafgebroken, innig, krachtig, allerwege uit 's Heeren gemeente opgaan mag: o Heilige Geest! heilige Vervuiler! vervul ons!

Amen.