is toegevoegd aan uw favorieten.

Het feest der vervulling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIJZE VAN UITGAVE.

Deze wekelijksche Leerredenen, onder den titel van „Menigerlei Genade" zullen geregeld eiken Dinsdag het licht zien, zoodat alle inteekenaars, ook zij die door middel van hun Boekhandelaar ontvangen, ze tijdig genoeg vóór den a.s. Zondag in bezit zjillen hebben.

De uitgave geschiedt onder leiding van Dr. J. C. de Moor en Dr. B. Wielenga te Amsterdam. •

De prijs per jaargang van 52 nummers bedraagt f 7.00, betaalbaar in twee termijnen, elk per half jaar. Afzonderlijke nummers worden niet verkocht. Ze worden gedrukt met kloeke, duidelijke letter, op zuiver houtvrij papier, en voorzien Van een omslag. Er zal dus ook aan de wijze van uitgave alle zorg worden besteed.

De jaargang begint met 1 Mei.

De inteekening is opengesteld bij alle Boekhandelaren, zoomede bij den uitgever

J. H. KOK te Kampen.

Lijst van Medewerkers voor de volgende maanden.

Zondag 30 Mei Ds. N. A. de Gaay Fortman.

6 Juni Dr. J. C. de Moor.

13 „ Ds. G. R. Kuyper.

20 Ds. C. Lindeboom.

27 „ Prof. Dr. H. Bouwman.

4 Juli Dr. V. Hepp, (Voorbereiding).

11 „ Ds. G. Doekes, (Dankzegging).

18 „ Dr. J. C. de Moor.

25 „ Ds. C. B. Bavinck.

1 Aug. Ds. J. C. Brussaard. •

8 „ Ds. J. Kok.

15 „ Ds. T. Ferwerda.

22 „ Dr. J. C. de Moor.

29 „ Ds. G. Wielenga.

5 Sept. Dr. J. C. de Moor.

12 „ Ds. H. Brouwer H.Mzn.

19 „ Ds. C. J. Wielenga.

26 „ Ds. M. Schuurman.

3 Oct. Ds. A. van Dijken, (Voorbereiding).

10 „ Ds. J. Douma, (Dankzegging).

17 „ Ds. K. Fernhout.

24 „ Ds. D. Ringnalda.

31 „ Dr. B. Wielenga.