is toegevoegd aan uw favorieten.

Twee menschen door Jezus ontdekt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van verre bijgewoond, heeft hem met schaamte en schrik vervuld. Als hij ziet, hoe de rook van het offer van het altaar opstijgt, weet hij, dat zijn schuld door geen offer meer te betalen is. En dan barst hij uit in een roep om hulp, in een schreeuw om genade: „O God, wees mij zondaar genadig!"

Dat is het eenige, dat hem nog baten kan: genade van God. En hij weet, dat hij daar in het nauw gebracht is door God, om hem naar zijn hemelschen Vader te dringen. Hij weet, dat God zich met hem bemoeit. En dat is geloof in God: weten, dat God zich met u bemoeit.

Deze man is niet alleen uw voorbeeld, om zoo te gelooven en zoo te doen. Als voorbeeld alleen is hij waardeloos. Het geeft niet, of ik al een pereboom plant naast een doornstruik, opdat de doornstruik daar een voorbeeld aan neme.

Deze twee menschen, de Farizeër en de tollenaar, zijn ons door Jezus Christus geteekend, om ons aan ons zelf te ontdekken. En daarin ligt bemoeienis Gods. Als Jezus u deze twee tempelgangers teekent, stelt Hij u voor de vraag:

"Wat bent u eigenlijk voor iemand? Niet in de oogen der menschen, maar als u opgegaan bent in de stille, heilige, lichte tempel van Gods oordeel?

Gedrukt in Nederland