is toegevoegd aan uw favorieten.

Zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven, want hunne werken volgen hun na

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijds uw weg met doornen bestrooid is; troost u daarmede, wanneer duisternis u omringt of stormen •van tegenspoed u dreigen. Het duurt niet lang! Ilaast zijt gij aan den grenspaal van uwe levensreize, en dan, rust! rust, onder alle de beroeringen der aarde!

En dan die hope; ik zal ontwaken ! ontwaken voor een beter leven. Hier weet ik geene woorden, om uwe vrolijke verwachting uit te drukken; ontwaken, om uwe geliefden, die u eens van het hart gescheurd worden, in de armen te snellen; ontwaken om het genot der zaligheid in een maat te smaken, die hier onze denkbeelden ver te boven gaat. Dit moet genoten worden, om er iets van te kunnen zeggen. Geen woord dan meer! Gij zult het eens genieten, want de lieer heeft het beloofd, en zijne beloften zijn ja en amen.

Hij die verheerlijkt wordt in het behoud van den zondaar, vormen ons allen voor dat zalig geluk ! Dan zullen wij niet vreezen, wanneer de doodsengel onz^ banden slaakt, maar hem blijmoedig welkom beeten !

Heere God ! leer ons onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen. Amen.