is toegevoegd aan uw favorieten.

"Wat zoekt gij den levende bij de dooden?"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen vierende, gaan wij met de vrouwen naar het graf van den Gekruiste, — wij nemen misschien wat reukwerk mede, om den doode te huldigen,— zeker is het, dat wij den levende bij de dooden zoeken. Zoeken wij den Christus: wij zoeken

Hem alleen in de geschiedenis van het verleden 0 }

onder de geslachten die geleefd hebben. Maar onder de levenden, in het tegenwoordige, bij ons zeiven en in ons zeiven? Daar vinden wij Hem niet, want wij zoeken Hem er niet, of wij doen het kwalijk. Misschien heffen wij even luide als anderen den feestzang aan op den Paasclimorgen: Halleluja, Jezus leeft! Maar zeker is het niet de regte paaschvreugde, die ons bezielt. Of zou dat zoo groote reden tot blijdschap zijn, te weten, dat uit alle millioenen die deze aarde bewonen, deze alleen vóór 18 eeuwen zijn graf heeft verlaten, terwijl de graven der onzen gesloten blijven? Paulus heeft zich verblijd over 's Heeren opstanding, maar voor hem was de Verrezene de eersteling van velen. De geloovigen zouden spoedig, welligt nog in Paulus' dagen, zoo als de vrome man verwachtte, tot gelijke heerlijkheid als de Heer, en door Hem bij Zijne luisterrijke verschijning op aarde verheven en met verheerlijkte ligcliamen worden aangedaan. Maar ziet, die verwachting, die Paulus met alle Christenen van dien tijd deelde, is niet verwezenlijkt. Bestaat er dan voor ons nog reden, om te jui-