is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedachtenis of een kort verhaal van het leven en de bekeering met eenige gedichtjes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENIGE GEDICHTEN.

EENE BEGEERTE DER ZIELE TOT DEN HEERE Heere, als ik bij U ben boven Kan ik U hier niet loven,

Daarom, laat nti uit Uwe zalen Een drupje op mij nederdalen,

Eén straaltje van Uw lieflijk aanschijn Doet onze~ziele vroolijk zijn Waarin zullen wij anders ons verblijden Als in U, tot alle tijden Gij zijt toch de God van ons leven U willen wij alles overgeven.

Wanneer dit huis ons gaat begeven.

Zullen wij eeuwig bij U leven,

In die zalige eeuwigheid Hebt Gij Uw volk een plaats bereidt.

In dat lieve Vaderharte Daar vergeet men alle smarte.

O, wat zal dat heerlijk wezen Daar behoeft men niet te vreezen Voor moeite, pijn of ongeval Want, dat daar niet wezen zal.

En als nu ons uurtje slaat Want ook ons leven ras vergaat,

Zullen wij dan zoo gelukkig wezen Als Uw moeder die voor dezen Zoo blijmoedig is heengegaan.

En van allen afscheid nam,

En toen de dood tot haar kwam Niet verbaasd werd of ontroerd Want ze werd ten hemel heengevoerd. Zij riep: „Lieve Jezus, trouwe God".