is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedachtenis of een kort verhaal van het leven en de bekeering met eenige gedichtjes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heere, laat Uw goedheid en Uw kracht Blijken in ons nageslacht,

Ruk ze toch eens door Uw kracht Uit des satans sterke macht.

Nieuw-Beijerland, 6 Dec. 1930.

Op mijn verjaardag 82 jaren

Heeft mijn God mij willen sparen

Tot op dezen avond stond

En heeft mij in mijn jonge jeugd

Met Zijn Woord alzoo verheugd

'k Was nog maar 8 of 9 jaren

Toen wilde de Heere mij verklaren

Dat Hij zelf het leven is

En die Hem vind, die vind het leven.

En ik verstond toen zoo het woord

Zoo als ik nimmer had gehoord

Want ik gevoelde mij vol ellende

Omdat ik toch die God niet kende

Waar ik zoo dikwijls van had gehoord

Uit Zijn dierbaar heilig woord,

Daarna heeft Hij mij uitgevoerd

Uit die dikke duisternis

Tot mijn zielsbehoudenis

En heeft mij zich het leven geschonken

Anders had ik voor eeuwig neer gezonken

In de eeuwige duisternis

Waar nooit meer geen verandering is

Maar nu Hij mijn leven is

Is voor mij geen verdoemenis

Hij is voor mij gestorven en opgestaan

Nu zal ik eenmaal tot Hem gaan

Om met de zalige Hemelingen

Eeuwig Halleluja's mee te zingen