is toegevoegd aan uw favorieten.

Het spiritisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de demonen te wachten. Ze plaatsen zich in de stralende sfeer; deze vormt een geschikte middenstof om de stralen der demonen over te brengen naar den mensch en deze ziet de geesten of demonen in een of anderen vorm. Zoo begrijpt men, dat het meestal is uitgesloten, dat ook andere personen in de omgeving deze demonen zien, tenzij zij ook gevoelig zijn en een soortgelijke sfeer uitstralen. Geheel buiten het Spiritisme om komen deze verschijnselen dikwijls voor. Menschen, die in het geheel niet aan Spiritisme doen, zien soms plotseling in hun nabijheid geesten. Vooral zij, die kort geleden een familielid verloren hebben.

Trance-Mediums.

Trance-mediums vallen bij de demonen het meest in den smaak. Ze zijn de beste werktuigen voor hun bedoelingen. Ze willen het medium langzamerhand geheel beheerschen en stellen het daartoe onder electrischen stroom. Kunnen zij dat willekeurig doen, dan is het medium geheel aan hen overgeleverd. Dan treedt een bewustelooze toestand in. Zoon medium schrijft of spreekt dan in allerlei talen, die het nooit geleerd heeft. Bij zulke séances zijn bijna altijd magnetiseurs tegenwoordig om het medium, indien de bewustelooze toestand te lang duurt, te démagnetiseeren (de magn.electr. stroom af te sluiten). Men kan hen met recht duivelbezweerders noemen. — Keeren de mediums tot het bewustzijn weer, dan herinneren zij zich niets van hetgeen er met hen gebeurd is. De gezondheid dezer menschen is allesbehalve goed; hun lichaam wordt langzaam gesloopt.

Ook voor gewone mediums is het houden van séances nadeelig voor de gezondheid, wat te begrijpen is, daar zij het meerendeel van den tijd onder electrischen stroom staan. Hun hersenen hebben veel te lijden, iets dat te erger wordt, als zij Satan en zijn demonen gaan weerstaan. Dan gebruikt Satan al zijn helsche macht om te verhinderen, dat zij vrij komen. Er breekt een