is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte handleiding bij het onderwijs in de verschillende richtingen in en buiten de Christelijke kerken vanaf de Hervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mensch, de zonde, de kerk en het leven na deu dood niet als blijvende waarheden behoeven te worden aanvaard.

De moderne richting heeft veel gedaan voor degelijke bijbelstudie, betere bijbelvertalingen en ernstige bestudeering van vreemde godsdiensten. Zij heeft in het kerkelijk leven den zin voor waarheid en natuurlijkheid, den afkeer van vroom gepraat en gedoe sterker gemaakt en er altijd weer op gewezen dat alleen het eigen, persoonlijk geloof waarde heeft.

Omdat deze richting, vooral in den beginne, veel heeft moeten afbreken, heeft zij onder hare aanhangers menschen gekregen, die hevig anti-roomsch of anti-orthodox zijn en precies weten te zeggen, wat zij niet gelooven, maar overigens vrijwel onverschillig zijn. Daardoor heeft zij wel eens een slechter naam gekregen, dan zij verdiende.

Het was een gebrek en een tekort in deze richting dat het gemeenschapsgevoel zoo zwak was en dat zij zich met de maatschappelijke en politieke vragen niet inliet. Daardoor werd de godsdienst onder de vrijzinnigen te veel een godsdienst van de binnenkamer of van het studeervertrek. Daardoor heeft zij ook geen vat gekregen op de arbeiderswereld, maar bleef zij beperkt tot een betrekkelijk klein aantal menschen uit den middenstand en de kleine burgerij, voornamelijk in de provinciesteden en in ettelijke dorpen.

Lezen uit de gedichten van De Genestet:

Waar en Hoe — Biblia — Gij en Wij — Verstand en Geweten — Moraal — Een geloovige — Peinzensmoede — Leekegebedje — Autoriteit en Ongeloof — Jan Rap.