is toegevoegd aan uw favorieten.

Zie, hier ben ik

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als ik er aan denk wat het Kerstfeest voor hen kan zijn en als ik dan zou denken, dat geen Kerstfeest mogelijk was zonder feestelijken glans en uiterlijken praal, dan zou het er voor hen wel heel droevig uitzien. Maar.... het gaat niet om het Kerstfeest, zooals ik reeds zeide, het gaat om H e m en om Zijn boodschap; en ook waar de bittere armoede Hem tegengrijnst, gaat Hij toch niet voorbij, maar klopt aan en zegt: zie, hier ben ik.

De wereld verkeert in bangen nood, duistere wolken hangen boven onze hoofden. Politieke onzekerheid voelen wij in de lucht; oorlogsgevaar, bij steeds toenemende bewapening, beangstigt de zielen van schier alle menschen; het is wel een vreemde tijd.

Toch is het misschien een tijd, waarin wij tot luisteren geneigd zullen zijn. Wij hebben immers nu wel geleerd, dat de bronnen van menschelijke hulp geheel ontoereikend zijn om ons levensgeluk te verzekeren. In de vorige eeuw meende men, bij technischen en natuurwetenschappelijken vooruitgang, dat het paradijs schier nabij was. Geen paradijs is echter in de 20ste eeuw op aarde gekomen, maar wel de hel van den wereldoorlog. Wij zijn diep geschokt in ons vertrouwen in aardsche troostmiddelen. Eigenlijk kan niemand ons troosten, niemand ons hart met ware, blijvende, nieuwe hoop vervullen. Wij staan tezamen als een groote, vreesachtige menschenkudde; en het schijnt alsof de wolven aan alle kanten om ons heen huilen....

Maar wij hooren een krachtige, een rustige, een vriendelijke stem: zie, hier ben ik. Het is de stem van onzen Herder.