is toegevoegd aan uw favorieten.

Zie, hier ben ik

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerstfeest thuiskomen. Gij moet aanzitten als een kind in huis bij God, met de blijdschap van het kind-zijn en de vrede der vergeving in uw ziel.

Ik ben gekomen om u dat te zeggen. Zie, hier ben ik. Ga maar met mij mede.

WIJ MOETEN ANTWOORDEN.

Wij moeten antwoorden.

Ja, dat is zoo; ook al denkt gij misschien dat het niet hoeft. Het is er haast mee, zooals het met het Kerstfeest zelf is. Het wordt ook voor u Kerstfeest, voor u allen, om het even hoe gij het viert. Gij kunt het vieren in heilige blijdschap of in stomme vertwijfeling, maar Kerstfeest is het. Gij kunt het vieren met dank en aanbidding in uw hart en gij kunt ook, gedurende het Kerstfeest, u norsch en somber in uzelf opsluiten of u misschien zelfs overgeven aan het kwade; maar het Kerstfeest komt en ontwijken kunt gij het niet, overslaan kunt gij het ook niet, gij moet er doorheen, hoe dan ook.

En zoo is het ook met de boodschap die Hij, die komt, brengt. Ge kunt niet doen alsof die boodschap er niet geweest was. Natuurlijk kunt ge wel zulk een houding aannemen, maar dan is in die houding tegelijkertijd uw afwijzing tegenover de boodschap uitgedrukt.

Hij zegt: zie, hier ben ik. Wat zegt gij?

Gij kunt antwoorden:

GA MAAR VOORBIJ.

Zie, dat is het eerste waarover ik spreken wil, al is