is toegevoegd aan uw favorieten.

Een advents- en kerstgroet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al de profeten hadden van Hem gesproken, alle offers hadden Hem voorbereid. Helaas, toen de Koning der Joden geboren werd, heeft Zijn volk het niet beseft en toen hij drie-en-dertig jaren oud was, heeft het Hem bespuwd, verworpen en gekruist, maar toch is Zijne geboorte in Bethlehem niet alleen de vervulling der oude profetie, maar ook het hoogtepunt der wereldgeschiedenis.

Zóó groot en machtig was de indruk Zijner verschijning bij degenen, die Hem hebben aangenomen en erkend als den Zaligmaker, dat eerst lang nadat de Christelijke Kerk gevestigd was, de poëzie der dichters zich aan Zijnen lof en verheerlijking waagde. Bij de Grieken gaat de poëzie aan de geschiedenis vooraf, de eerste drie Christenlanden hebben wèl martelaren, maar geen dichters. Zeven eeuwen — van Homerus tot Herodotus — zijn noodig geweest om den Grieken het nuchtere proza te leeren, waarin zij de lotgevallen van hun geslacht kunnen verhalen. Maar de eerste oorkonden van het Christendom zijn de historie-verhalen, die een Lukas te boek stelt, opdat het nageslacht kennis zou dragen van de dingen, „die onder ons volkomen zekerheid hebben."