is toegevoegd aan uw favorieten.

Meer waard dan ... goud!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nederig van Hem verwachten, Zijn Geest ons zal helpen om te ontdekken wat God tot ons te zeggen heeft in dat boek. Het zal onze ziel voeden, en het zal een schat voor ons worden, ondanks 't feit dat anderen, die meer in den Bijbel gestudeerd hebben, misschien fouten in onze studie en haar uitkomsten ontdekken. Dit moet ons echter niet ontmoedigen, d^ar datgene, wat wij ontdekten, Gods boodschap aan ons was, waarover wij blijde, en waarvoor wij dankbaar moeten zijn. Wij moeten daarom ook een boek meer dan éénmaal bestudeeren om er telkens mooier en schooner gedachten in te ontdekken.

Hoe zullen wij de hoofdgedachte in een boek ontdekken, die het doel van dat boek uitdrukt? Laat mij U eens een voorbeeld geven, hoe dit mogelijk is.

Ie. Lees het boek dat ge wilt bestudeeren, eenige keeren over. Wanneer gij dit gedaan hebt, krijgt ge een idee van zijn inhoud, zekere woorden, zinnen, namen, enz. zullen U helder voor den geest staan.

2e. Zoek de woorden, die ge meermalen ontmoet hebt en gij zult zien, dat ge uit die woorden of zinnen, die het