is toegevoegd aan uw favorieten.

Een drama in briefvorm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reizen en onzen toestand te bekijken, dan zouden ze andere begrippen van ons „socialisme" krijgen. Dan zouden ze begrijpen met welke middelen hier wordt gebouwd. Het zou mij een groote vreugde zijn, wanneer iemand door middel van een courant zou vragen wat ze dan eigenlijk van Rusland heeft gezien? Stalin, Loenatscharskij, Kalinin, — dat is toch nog lang Rusland niet. Een groot verschil is er ook, hoe men reizen door het land maakt. Zulke gasten geven in het buitenland slechts valsche berichten over hetgeen hier geschiedt. Spreekt u met de boeren onder vier oogen, dan zullen de klachten geen einde nemen, want het leven in het dorp is onmogelijk. Wil men naar de stad, dan geeft men hem geen pas. In het collectief hier zijn geen arbeiders daar allen of dienen of naar de stad zijn getrokken, waar het leven beduidend beter is. Ja, het klagen en schrijven verandert hier toch niets aan, want wat kunnen we hier doen? Onzen toestand verslechteren in het geval onze brief in verkeerde handen geraakt.

Een boek kon ik u schrijven over al den onzin, over al de experimenten, die hier worden ondernomen en die ons toch niets geven. Hier is op het oogenblik geen tabak, geen rookpapier, geen zeep, om van kleeren en laarzen niet te spreken. Rookpapier voor machorka, ook dat is niet te krijgen. Wij bouwen fabrieken, die volgens het plan zoo en zoo veel ton papier moeten geven. Is de fabriek echter in werking, dan is er voor 50 % minder. Wie is daar dan schuldig aan? De koelak! Zoo is het met alles. Een dollar is hier twee Rbl. waard, laarzen kosten in de coöperatief 50 roebel. Verkoop ik de dollar uit vrije hand, dan krijg ik er 10 en meer roebels voor. Aldus de vraag: hoeveel is ons geld dan waard?

Ik heb nu het volgende verzoek aan u. Indien voedingsmiddelen worden gezonden, ga dan niet zuinig om met het verpakkingsmateriaal, dat ons hier ten goede komt. Het papier om te rooken en te schrijven, de linnen zakjes voor het maken der onderkleeren. In-