is toegevoegd aan uw favorieten.

Een drama in briefvorm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hierheen gesleept) is een regelmatige toezending niet mogelijk. Het komt voor, dat we dagenlang zonder brood zijn, visch is er in het geheel niet. Daarmee is alles gezegd. Aldus kwam de zending op het juiste oogenblik aan, daarbij geheel onverwachts. Rusland hongert het 15de jaar.

Neemt u me de manier van schrijven niet kwalijk. Ik schrijf in het bosch, 10 k.m. ver van elke behuizing, heb papier noch inkt. Aan papier ontbreekt het, zooals aan alles. Bouwen doen we, voordeelen hebben we weinig, daar we gebrek hebben aan vakkundige arbeiders. Ik werk als opzichter bij den wegenbouw. De weg voert door het bosch en het moeras. In het zwarte-aarde-gebied ligt het land braak, hier rooien we en maken het vruchtbaar, waarbij de vorst eiken nacht alles te gronde richt.

21 JULI 1932.

Gisterenavond heb ik uw zending ontvangen. Wat is ze toch weer op het juiste oogenblik gekomen. Hier zijn bessen en zwarte bessen in menigte, nu suiker erbij en men is verzadigd. Zooals het mij toeschijnt, gaan we zware tijden tegemoet. Want het gebrek aan alles wordt groot.

Onlangs kreeg ik van den commandant te hooren, dat ik geheel onschuldig hier was, dus zoover is de zaak reeds. Maar wat dan beginnen, waarheen gaan in zulk een kleeding? Ik ben zoo onttuigd, zonder voetbedekking, verstoken van alle middelen. Dit alles is voor mij een hindernis, welke schier niet te overwinnen is.

Als in de steden niets te krijgen is, dan is hier de toestand veel erger. Wie heeft ooit gedacht, dat Rusland honger zou lijden, niet één gebied, neen, heel Rusland.

Dezer dagen kwam een ton haring aan, en allen waren blij, nu krijgen we haring — de tonnen openmaken was het eerste, en inplaats van haringen zag men slechts haringpekel. De haringen waren geheel