is toegevoegd aan uw favorieten.

Een drama in briefvorm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in L. te beproeven, waarheen ik zonder een enkel middel afreisde.

Nu zit ik hier den tweeden dag, hongerig, zonder een enkel middel. Het brood op de markt kost 9—11 Rbl. per k.g. Ja, waar het geld vandaan te halen? Een broodkaart en middagkaart om het brood tegen vaste prijzen en het eten goedkooper te krijgen, heb ik, zoolang ik geen betrekking gevonden heb, helaas niet. Ik ben in groote vertwijfeling, hier kan ik niet blijven, daar mij voor den eersten tijd de middelen om te bestaan ontbreken!

In Torgsin is alles voor dollars en goud of zilver te krijgen. Maar hoe het te krijgen? Wie zal me helpen, wie zal oog hebben voor den toestand waarin ik mij bevind?

Voedingsmiddelen, dat heeft de familie noodig. Dollars zouden mij de mogelijkheid bieden, in Torgsin meel voor 12 kop. per k.g. te koopen, suiker voor 50 kop., grutten voor 23 kop., boter voor 33 kop.

Helpt u mij met raad in dezen voor mij zoo zwaren toestand. Ik weet en zie geen uitweg. „Heer, ik ga ten onder." Ik sluit dezen brief, geschreven in groote vertwijfeling, met vertrouwen. God leide u, late u milddadige harten vinden.

9 SEPT. 1933.

Mijn toestand is heel erg. Tegen mijn wil in wordt ik in L. gehouden, waar een k.g. brood 10 Rbl. kost. Ik honger den derden dag, omdat ik de middelen niet heb, het voedsel te bekostigen. Mijn familie lijdt ook vreeselijk, helaas heb ik niet de minste mogelijkheid hen te helpen, daar ik zelf zonder voedsel ben, zonder eenig middel, in een vreemde stad als uitgewezene veel heb te lijden. Eén dollar zou voldoende ziin, om me gedurende 14 dagen te voeden. Doet u om Christus' wil slechts alles wat mogelijk is, daar mijn toestand en mijn zielsstemming geheel onbeschrijfelijk is. In de grootste vertwijfeling schrijf ik u, want wanneer de hulp uitblijft, wat dan?