Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pig. 13. Schematisch de grootte van de hartfiguur aangegeven, onmiddellijk voor de operatie (I), om vier uur 's middags (III) en de volgende ochtend om tien uur (IV) van kat D.

Men mag immers voor een omwentelingsfiguur de volgende vergelijking opschrijven:

3

1 I' opp _ V inh

1, — i/ ~~ 3

V opp, y inh[

waarin 1, opp. en inh. de oorspronkelijke lineaire afmeting, oppervlakte en inhoud zijn, terwijl 1,, opp., en inh., de nieuwe grootheden zijn. Voor een bol (en voor andere omwentelingsfiguren geldt hetzelfde) met een straal r wordt de vergelijking dan:

r Kir' / 4/3 i r' r Y~r^ r' V t r2, V 4/3 tt r3, r' V~r\ V~r\

g

.. .ïoo V~löö rw

of in ons geval ^ = = -

KTl2 V1Ï9.

Uit deze 4 proeven kunnen wij dus concluderen, dat het totale hartvolume bij een kat, wanneer men hem acuut een insufficientia cordis bezorgt, aanzienlijk (20%) kan toenemen. Daar het pericardium in het normale leven in de diastole tegen het hart aanligt, moet de ruimte, door het pericardium omsloten, met eenzelfde bedrag toegenomen zijn. Dit kan niet anders gebeuren dan door verlenging van de lineaire afmetingen van het pericardium, immers, zowel de lengte als de breedte van de hartschaduw waren toegenomen.

Met behulp van proeven in vitro is getracht na te gaan, wat de aard van de gevonden verlenging was. Deze zou n.1. een elastische of een plastische kunnen zijn.

Sluiten