Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de lengte, cr de spanning (in kg mM"2) en E de elasticiteitsmodulus (modulus van Young) is, is E te berekenen. De dikte van het pericardium werd met een micrometer gemeten. Daar deze in de orde van grootte van 0.006 c!M ligt en onze micrometer op niet meer dan duizendsten van centimeters nauwkeurig meet, werd voor alle pericardia de waarde van 0.006 cM aangenomen. Het gaat hier om een indruk van de orde van grootte van E te krijgen en niet om absolute waarden. Op deze wijze berekend, werd voor E gevonden een getal, liggend in de orde van grootte van 1.

Ter vergelijking geven wij enige waarden van E van andere

stoffen a0):

kg mm-2

Zijde (naturel) 1 X 103

Cellulose-acetaat 5 X 102 tot 5 X 103

Ruwe rubber 2 X 10 tot 8 X 10 1

Aluminium 7 5 X 103

Staal 21 X 103

Glas (Jena) 4 tot 8 X 103

Mastix 93

Colophonium 260

Caseïne *440

Vrouwenhaar 700 M)

Kokendraad 400

Pees van mens 28

Huid van de mens 2Yi (0.6 4.5)

Elast. nekband van het rund 0 04 (0.02 0.1)

Het verschijnsel van de „plasticiteit" zal hier verder niet ontleed worden.

Een tweede methode bestond hierin, dat men in situ alle vaten van en naar het hart verlopende zorgvuldig afbond. Na deze distaal van de ligatuur doorgeknipt te hebben, kon men gemakkelijk het hart met pericardium uit het lichaam verwijderen. Aan de punt van het hart werd nu iti het pericardium een opening gemaakt, waarin de canule

60) ontleend aan R. Houwink l.c. blz. 141, 249 en 281.

61) Ontleend aan Von Edgar Wöhlisch, René du Mesnil de Rochemont en Hilde Gerschler: Untersuchungen über die elastischen Eigenschaften tienscher Gewebe I. Z. für Biologie Bd. 85 blz. 336 (1926- 27).

Sluiten