Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

Fig. 18. Curve, behorende bij de „absolute krachtbepaling', beschreven op

blz. 51. .

Ordinaat: aantal contracties van het hart. Abscis: mM Hg.

blijkt, „dat het hart zich zo volledig aanpast, dat het gemis van het pericardium na korte tijd reeds niet meer behoeft te worden gevoeld" 6!1). Hij neemt immers waar, dat „bij de bepaling van de

„absolute kracht", we een curventype en uitkomsten

verkrijgen, die met die van een hart met intact pericardium in hoge mate overeen komen" 70). Wanneer Tjia de pericardresectie uitvoert, krijgt een hoog percentage van zijn proefdieren een hypertropisch hart. Daar hij slechts in de gelegenheid is geweest hypertropkische harten met het „hart-long-praeparaat" te onderzoeken, kan hij niet uitmaken of het de afwezigheid van het pericardium „an sich" is, of de hypertrophie van het hart, welke veroorzaakte, dat de harten zich als harten met een pericardium gedroegen ,1).

Er kunnen dus twee factoren hier een rol spelen: het wegnemen van het pericardium en de hypertrophie van het hart. Door het maken van hypertropische harten hebben wij getracht na te gaan of deze factor het was, welke een rol speelde.

of) l.c. blz. 103. ™) l.c. blz. 102. 71) l.c. blz. 94.

Sluiten