Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Professor Hartog, met het doel een darmfistel aan te leggen, om daarna, als een darmfistel zou zijn tot stand gekomen, door het inbrengen van medicamenten direct in het darmlumen, na te gaan, of men op deze wijze in staat zou zijn de bacillen in den darmwand te dooden.

Helaas scheurden 23 Sept. de hechtingen, die de darm met de buikwandwond verbonden, uit, zoodat een open verbinding van de buikholte met de buitenlucht ontstond en tot noodslachting werd overgegaan. De middelen ontbraken om deze operatie te herhalen en nog een dier voor dit doel beschikbaar te stellen.

Het rund wordt op 23 September geslacht.

Bij uitwendige beschouwing van den darm blijken zoowel de dunne als de dikke darm een verdikte wand te bezitten. Bij open-

Sluiten