Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den vooral in de oppervlakkige lagen van de mucosa veel zeer typische Langhans'sche reuzencellen gezien.

De muscularis mucosae is zeer onregelmatig verdikt, het sterkst echter in de plooien.

In de submucosa, welke vrij sterk verbreed is door oedeem, is het infiltraat vooral in de oppervlakkige laag aansluitend aan de muscularis mucosae te vinden, in hoofdzaak als haardvormige ophoopingen. In een enkel lymphvat in deze oppervlakkige laag van de submucosa, omgeven door een ophooping van infiltraatcellen, worden enkele epithelioide cellen gezien, beladen met zuurvaste staafjes (geringe lymphangitis paratuberculosa).

In verband met de veranderingen van de submucosa is het opvallend, dat men naast een zeer geringe diffuse infiltratie en bindweefselvermeerdering tusschen de spierbundels van de muscularis, haardvormige (baanvormige) infiltraatgebieden waarneemt, waarschijnlijk zijn zij het gevolg van de lymphangitis paratuberculosa en als een algemeene reactie der vaatscheeden te beschouwen.

De subserosa is belangrijk verdikt en bevat veel infiltraathaarden, waarin ook epithelioide cellen en reuzencellen en hier en daar een aantal zuurvaste staafjes.

Mesenteriale lymphklieren. Een zeer groot aantal zeer mooie Langhans'sche reuzencellen, niet alleen in het bastgedeelte, maar zij zetten zich ver naar het merg voort. De zwartbruin gekleurde pigmentkorrels in de vertakte reticulumcellen worden niet alleen in de mergsinus, doch in de sinus van het bastgedeelte aangetroffen en lijken grover en donkerder gekleurd dan gewoonlijk.

Longen en bronchiale lymphklieren, lever en portale lymphklieren, milt, verschillende vleeschlymphklieren, uier en uierlymphklieren, geven geen specifieke afwijkingen te zien, terwijl bovendien in volgens Ziehl-Neelsen gekleurde praeparaten geen zuurvaste staafjes kunnen worden aangetoond.

Geval 16.

Zwartbonte koe, vier jaar oud.

Het dier is vermagerd en heeft den heelen zomer reeds diarrhee gehad, maakt echter een volkomen gezonden indruk. Als bijzonderheid kan worden gemeld, dat de moeder en de zuster van deze koe ook aan paratuberculose zijn ten gronde gegaan.

Sluiten