Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klier bevatten enkele cellen deze korrels. Daarnaast komen overal in de mergsinus veel geelzwarte korrels voor, soms in één cel naast de roode gelegen.

Kleuring volgens Giemsa, Turnbull, en van Gieson geeft voor deze korrels het volgende resultaat:

in Giemsa kleuren de korrels niet, in tegenstelling met goed gekleurde granulaties van neutrophile en eosinophile cellen;

in van Gieson treedt geen roode kleur van de korrels op (geen Russellsche lichaampjes);

in Turnbull zijn vooral in den darm de korrels mooi blauw gekleurd, in de mesenteriale klieren echter slechts enkele; de geelzwarte korrels blijven onveranderd in al deze kleuringen. De pigmentkorrels met roode kleur in volgens Ziehl-Neelsen behandelde praeparaten, blijken dus ijzerhoudend pigment te zijn (bloed); de slechts geringe Turnbullreactie in de mesenteriale lymphklieren zal het gevolg kunnen zijn van het verdwijnen van het ijzer uit het pigment, of wel van vaste binding van het ijzer.

Diagnose: chronische, niet specifieke enteritis.

Geval 32.

Zwartbonte koe, vier jaar oud.

Het dier wordt onderzocht aan het Instituut voor Inwendige ziekten, verkeert in slechten voedingstoestand, tamelijk vastliggende huid.

Klinisch onderzoek: P. 50, A. 28, T. 38.7°.

Slijmvliezen en klieren normaal, geen oedeem in de keelgang. De faeces zijn waterdun met gasblaasjes gemengd.

Faecesonderzoek: bij eerste praeperaat reeds verschillende hoopjes zuurvaste staafjes gevonden.

De ophthalmoreactie (tuberculine) niet toegepast.

Iniradermale Johnine reactie.

Alleen toegepast Johnine Sheather, totale toename huiddikte is 6 m.M., niet gezwollen, warm of pijnlijk, negatief.

Het rund wordt geslacht op 16 October 1931.

Bij uitwendige beschouwing van den darm blijkt deze over de geheele lengte zoowel van dunne als van dikke darmkanaal een belangrijk verdikten wand te bezitten. De mesenteriale lymphklieren zijn sterk gezwollen en veel melkachtig troebel vocht vloeit af van

Sluiten