Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dermale Johnineinspuitingen, het onderzoek met tuberculine en wel intradermaal, niet kan worden gemist, waardoor de kans op miswijzingen door tuberculose geringer wordt. Of hier een menginfectie van tuberculose en paratuberculose in het spel was, kon niet worden vastgesteld. ■

2. johnine Dunkin, toegepast in 28 gevallen.

Bij een negatief faecesonderzoek werd door de Johnine-inspuiting het stellen van de diagnose in 12 gevallen mogelijk (14, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 35, 39, 40, 41).

In 2 gevallen (12, 27) met paratuberkelbacillen in de faeces, werd toch geen positieve Johninereactie gezien. Terwijl in 10 gevallen met positief faecesonderzoek, ook de Johninereactie duidelijk positief was (13, 16, 18, 20, 22, 33, 36, 38, 39, 42).

Slechts in 1 geval (17) met negatief faecesonderzoek werd een dubieuze Johninereactie gevonden, terwijl ook geval 29 met positief faecesonderzoek een dubieuze reactie te zien gaf.

In geval 11 was geen diagnose tijdens het leven, noch door faecesonderzoek, noch door Johninereactie mogelijk; geval 34 moet evenals bij de Johnine Sheather als een miswijzing tengevolge van tuberculose waarschijnlijk, worden beschouwd.

In 4 gevallen, 28, 35, 38, 41 werd een positieve Dunkin reactie naast een negatieve Sheather reactie gezien, terwijl bij het postmortem onderzoek, de diagnose „paratuberculose" kon worden gesteld.

3. Paratuberculine werd in slechts 19 gevallen toegepast, waarbij in 4 gevallen een positieve reactie werd gezien, hiervan was in drie gevallen door het positieve faecesonderzoek de diagnose reeds gesteld.

Als sterke miswijzing moet hier ook geval 34 worden genoemd (tbc.).

4. Vogeltubercuüne gaf in 8 van de 19 onderzochte gevallen een positieve diagnose, waarbij in 5 gevallen geen paratuberkelbacillen in de faeces werden gevonden.

Ook hier was de reactie van geval 34 (tuberculose) zeer sterk positief.

5. Oculotuberculine de Blieck.

In 5 gevallen werd een sterke ophthalmoreactie gevonden (4, 17, 19, 34, 41), terwijl bij het postmortem onderzoek tuberculose werd gevonden.

Sluiten