Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indruk wekken aan een of andere ziekte te lijden. Gaat deze eigenaar dan tijdig naar zijn veearts en past deze de dubbele intradermale Johnine injectie toe en valt de reactie positief uit, dan is daarmede nog niets zekers vastgesteld, zoolang in de faeces geen paratuberkelbacillen gevonden zijn, ook niet al worden bleeke slijmvliezen en oedeem in de keelgang gezien.

Treedt nu bij dit dier, b.v. eerst na zes maanden paratuberculeuze diarrhee op, dan geeft dit m.i. volkomen het recht, de ziekte tot vóór den verkoop te antidateeren.

Ook zou een positieve Johninereactie bij een dergelijk verdacht dier als motief kunnen gelden, om het te laten slachten (arbitrage).

Eerst dan kan het nadere onderzoek in de meeste gevallen de absoluut zekere diagnose brengen. Hierbij dient echter met allen nadruk nog eens gewezen op het groote nut van een uitgebreid histologisch onderzoek.

De methode van de Engelsche onderzoekers om steeds in dergelijke gevallen ook culturen aan te leggen, verdient navolging.

Sluiten