Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERZOEK VAN EEN STERK MET PARATUBERCULOSE BESMETTEN VEESTAPEL VAN 42 DIEREN.

Dit onderzoek van een sterk met paratuberculose besmetten veestapel van 42 dieren, waarvan per jaar 5 tot 6 dieren, aan chronische, ongeneeslijke diarrhee lijdende, worden verkocht, geeft een zeer groot verschil te zien, in de reactie van de beide Johnines.

Johnine Sheather is alleen positief in twee gevallen (No. 9 en No. 20), terwijl Johnine Dunkin in 20 gevallen een positieve en in 4 gevallen een dubieuze reactie te zien geeft.

Koe no. 9, welke zoowel op Johnine Sheather als op Johnine Dunkin reageerde, kreeg kort na het kalven een diarrhee-aanval, terwijl al spoedig paratuberkelbacillen in de faeces werden aangetroffen (geval No. 42).

Door de groote welwillendheid van den Directeur van het Instituut voor Parasitaire en Infectieziekten, Prof. Dr. L. de Blieck en van den Directeur van den Veeartsenijkundigen Dienst, Prof. Dr. H. C. L. E. Berger, werd ik in staat gesteld twee dieren (No. 3 en No. 20) van dezen stal aan te koopen voor nader onderzoek, waarvoor ik op deze plaats nogmaals mijn hartelijken dank betuig.

Koe No. 3, welke alleen op Johnine Dunkin reageerde, werd onder no. 560 verder onderzocht aan het Instituut voor Parasitaire en Infectieziekten, terwijl koe no. 20, welke evenals no. 9 op beide Johnines reageerde, als nummer bij het onderzoek no. 559 verkreeg. Beide runderen verkeerden in goeden voedingstoestand, doch no. 559 (no. 20) was verreweg de beste. Koe no. 560 (no. 3) kalfde op 7 Febr. 1932 en gaf ruim 16 L. melk per dag; het dier ging tijdens het onderzoek in voedingstoestand vooruit, de eetlust was uitstekend en de faeces waren volkomen normaal tot den 22en April, toen het dier in het belang van het onderzoek werd geslacht.

Koe no. 559 kalfde op 24 Maart 1932, gaf ruim 10 L. melk per dag; het dier ging vrij snel in voedingstoestand achteruit, de faeces waren volkomen normaal van consistentie tot de sectie op 22 April 1932. Hoewel het dier bij aankoop belangrijk duurder was, bracht

10

Sluiten