Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deehelijk als eenvoudige catarrhus, gedeeltelijk met gastrische, peripneumonische, rheumatische en perniciëuse verschijnselen vergezeld (1). — Zelfs heerschte deze Influenza destijds in Noord-Amerika, en was aldaar een eenvoudige catarrhus, doch had meestal het karakter Tan synocha, die menigvuldige en herhaalde aderlatingen vereischte (2). Volgens James cn Haynsword verscheen deze Catarrhus epidemicus andermaal in het jaar 1815 en 1816, in Claremont Countries. In den winter van 1815 vertoonde zich deze epidemie als Influenza, Verkoudheid of Zinkingkoorts, die slechts somwijlen voor bejaarde, sukkelende personen doodelijk was, doch in het algemeen geen gevaar aanbragt. In het volgend jaar echter nam de ziekte zulk een kwaadaardig karakter aan, dat zij dikwijls in 48 uren, ja soms in 8 uren, den dood veroorzaakte. Kinderen bleven veelal van de ziekte bevrijd (5).

Na deze epidemiën vindt men wel beschrijvingen van op sommige plaatsen geheerscht hebbende Catarrhale of Zinkingkoortsen, die, als het gevolg van plotselijke afwisseling van langdurige warmte in koude en vochtigheid, of, omgekeerd , van spoedig invallende warmte, omtrent de lente of den herfst algemeen waren; epidemiën echter konden dezelve niet genoemd worden en eerst in het voorjaar van 1850 en 1851 vertoonde de Influenza zich weder algemeen in Europa, zoo dat, op eenen en denzelfden dag, te Berlijn 50,000 , later, te Parijs, 45,000 menschen daaraan ziek werden. Deze epidemie, die vooral te Rostoh hevig woedde, kenmerkte zich daardoor, dat de lijders zich uitermate afgemat gevoelden, en de koorts, vooral bij kinderen en gevoelige, zwakke vrouwen, ligtelijk in febris nervosa overging, weshalve ook toen de antiphlogistische methode zeer zelden te pas kwam. Het best voldeden Polio Riveru, met

(1) Oziïtaut, volgens Variit, ï. e.r p. 102.

(2) Daniël Drake, Notices concerning Cincinnati; Cincinnati, 1810; 8°. — Ook in 1810 heerschte er eene vrij hevige Influenza in NoordAmerika : A rtcw of the diseases most prevalent in the United States of Amerika at different seasons of tho year by William Currie ; Pliiladelphia, 1811; 8C.

(3) The medical Repository of original Essays and Intelligcnce, relative to Phystc, Surgery, Chemistry and Natural History by Mktchell , F. Pascali and S. Ackerley ,* New-York, New-Series, Vol. VI, Part 1»

1817; 8°.

Sluiten