Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21 overgegaan in secundair strabismus,

4 niet na te gaan.

De scheelzienshoek nu, vergeleken met dien direct na de operatie, was bij:

1 verbeterd,

23 overgegaan in secundair strabismus,

8 weer grooter geworden,

10 constant gebleven,

7 niet na te gaan.

Van de 8 gevallen met niet opgenomen visus, hadden er:

2 strabismus convergens alternans,

6 strabismus convergens unilateralis,

Het blijvend resultaat, zonder correctie, was bij:

3 een scheelziensrest van minder dan 10 graden,

4 een scheelziensrest van 10 graden of meer,

1 overgegaan in secundair strabismus.

Het blijvend resultaat, met correctie, was bij:

3 een scheelziensrest van minder dan 10 graden,

2 een scheelziensrest van 10 graden of meer,

3 overgegaan in secundair srabismus.

De scheelzienshoek nu, vergeleken met dien direct na de operatie, was bij:

2 verbeterd,

1 overgegaan in secundair strabismus,

3 weer grooter geworden,

2 constant gebleven.

Subj. Als wij nu het subjectief resultaat vergelijken met het objectieve, zonder

resultaat en met correctie, en met de verandering in den scheelzienshoek in den loop der jaren, krijgen wij de volgende cijfers:

61 patiënten gaven den stand hunner oogen aan als goed,

21 als matig,

18 als slecht.

Het objectief resultaat, zonder correctie, van de 61 gevallen met subjectief goeden stand, was echter bij:

23 een scheelziensrest van minder dan 10 graden,

19 een scheelziensrest van 10 graden of meer,

19 overgegaan in secundair strabismus.

Het objectief resultaat, met correctie, was bij:

23 een scheelziensrest van minder dan 10 graden,

12 een scheelziensrest van 10 graden of meer,

21 overgegaan in secundair strabismus,

5 niet na te gaan.

De scheelzienshoek nu, vergeleken met dien direct na de operatie, was bij:

Sluiten