Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Trachoom," zegt Millet, „heeft geen bijzonderheid, noch eenig klinisch-pathognomisch teeken, noch specifieke histologische veranderingen en bacteriëel Befund. Het is dan ook slechts een syndroom."

Lindner wees er op dat het histologische onderzoek niet altijd de folliculose v. h. trachoom kan onderscheiden, daar het materiaal alleen afkomstig kan zijn van de conjunctiva van de overgangsplooi en bulbus, en niet van de conjunctiva tarsi.

Ook Axenfeld e.a. geven aan, dat het patholoog-anatomische beeld van trachoom geen kenmerkende verschillen toont in het bijzonder t.o.v. dat der folliculaire conjunctivitis.

Tegenstrijdige opvattingen bestaan omtrent de histologische structuur van den trachoomkorrel.

Müller houdt hem voor een specifiek granuloom, Sgrosso, Da Rosa e.a. vatten den korrel op als een tusschenstadium tusschen de onschuldige follikel en het infectieuse granulatie-weefsel als b.v. de tuberkel.

Von Michel vat den korrel op als lymphomen wegens de locale ophooping van lymphoide cellen, als ook om de nieuwvorming van adenoid weefsel, terwijl Kuhnt hem beschrijft als een nieuwvorming als reactie op het ziekteagens.

Waar typische trachoomveranderingen ontbreken is het dus noodig, te letten op het totale beeld der veranderingen z.a. Birch-Hirschfeld, Kunz e.a. het aangeven.

Uit deze uiteenzetting blijkt wel, dat de meeningen omtrent den aard van het pathologisch anatomische beeld nog zeer verschillend zijn en dat men daaraan, zooals ik reeds boven vermeldde, nog weinig steun heeft voor de diagnose. Met nadruk wil ik dan ook wijzen op het groote belang van de klinische diagnostiek (zie verder onder hoofdstuk IV), die moet berusten op de typische granulae, litteekenvorming en pannus, terwijl voor de beginnende vormen — het trachoma incipiens — (zie aldaar) waar deze teekenen ontbreken, verdere observatie noodzakelijk is.

LITERATUUR.

Saemisch. Graefe Saemisch. Handb. der Aug. 1904, V. Bd. I. Abt. S. 143-144. Millet. Réflexions sur le trachome. Ref. Z. BI. f. d. g. O. Bd. 14. S. 97. Lindner. Über die Schwierigkeiten der Trachom-Forschung. Zeitschr. f.

Augenheilk. Bd. 57, 1925. S. 532—533.

Axenfeld. Lehrbuch u. Atlas der Augenheilk.

Muller. Über die agyptischen Augenentzündungen. Archiv. f. Augenheilk.

XL. S. 13.

Sluiten