Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK.

1. PLAATS EN TIJDVAK VAN HET ONDERZOEK.

Zooals reeds in de inleiding vermeld, werd het onderzoek verricht in de Geneeskundige ressorten: Oost Halmaheira (April 1926 t/m Februari 1927), Sengkang — Zuid Celebes — (April 1927 t/m November '28), Oost Tegal en Pemalang (Juli '30 t/m November '31) en Sambas (West Borneo — April '33 t/m November '33).

In Oost Halmaheira onderzocht ik 47 kampongs en wel, 32 aan de kust en 15 meer in het binnenland gelegen. Van deze 15 lagen er 10 aan de Kau-rivier en hare takken en 5 aan het meer van Galela.

In Zuid-Celebes waren van de 15 onderzochte kampongs 2 gelegen aan de kust en de rest in het binnenland.

Van de 9 onderzochte Midden-Javaansche kampongs liggen 2 in het binnenland en de rest aan Java's lage Noordkust.

In West-Borneo onderzocht ik 31 kampongs. Alle liggen ze in het binnenland en enkele in de bergstreken. Ze zijn alle gelegen aan rivieren. Verdeeld over de bevolkingsgroepen zijn er: 18 Dajaksche- en 13 Maleische kampongs.

Ik onderzocht dus in totaal 102 kampongs en kampongcomplexen, welke verdeeld kunnen worden:

le: naar hunne geograpische ligging in die, gelegen in het binnenland of aan de zeekust,

2e: naar de bevolkingsgroepen, in Dajaksche, Maleische, Javaansche, Boegineesche en Alfoersche nederzettingen,

3e: naar de belangrijkheid, afhankelijk van het zielental en het handelsverkeer, in kleine, afgelegen kampongs en grootere met een vrij druk doorgaand verkeer en meestal gelegen aan de hoofdwegen.

Sluiten