Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en minder geneeskundige zorg van de plattelandsbevolking.

Voor de door ons onderzochte streken geldt juist in het algemeen, dat in de kleinere kampongs de hygiënische toestand (vuil-faecaalafvoer, watervoorziening, behuizing, etc.), iets beter is, dan die op de grootere plaatsen.

LITERATUUR.

Hirschberg. Über die geographische Verbreitung der Körner-Krankheit.

Deutsche Med. Wochenschr. 1897, No. 27.

Bakker, C. a) Rapport betreffende een trachoomonderzoek op Java. Gen. T. v. Ned. Ind. 1928, Blz. 20. b) Trachoom in Ned. Indië. XIII. Consil. Ophth. 1929. Holl. Symphosia. Hollandia.

Wibaut, F. Mappa mundi trachomae. XIII Consil. Ophthalm. 1929, Holl. Sympqgia.

Karamoy. Jaarverslag D.V.G. in Nederl. Indië. Gorontalo 1932.

Azir. Idem 1933.

Merida. Die maritime Theorie der Trachomatiologie. Ref. Z. BI. f. d. g. O. Bd. 22, S. 718.

Sozuke Miyaschita. Das Trachom in Japan und den Grenzgebieten Chinas.

XIII. Consil. Ophth. 1929. Holl. Symposia.

Thierfelder. Beitrage zur Lehre vom Trachom. Rostock, 1909 .

Tyssen. Oorzaken v. blindheid in Atjeh. Gen. T. v. Ned. Ind. 1927. Joesoef. Orgaan v. Ind. geneeskundigen. Jg. 17.

BEVOLKINGSDICHTHEID EN TRACHOOMFREQUENTIE.

Het verband tusschen bevolkingsdichtheid (de gegevens hierover zijn ontleend aan het verslag volkstelling Ned. Ind. 1920) en trachoomfrequentie moge blijken uit ondervolgende tabel

bevolkingsdichtheid trachoom %

Res. West-Borneo ) 4,11

Afd. Singkawang ) 11,51 6,51

Res. Pekalongan ) 400,19

Afd. Pemalang ) 388,36 17,90

Gouv. Celebes ) 18,86

Aid. Boni ) 48,54 4,69

Res. Ternate e. Ond. ) 4,50

Afd. Halmaheira ) 4,62 2,76

Wij vonden dus het meeste trachoom in het Pemalangsche, de streek met de hoogste bevolkingsdichtheid.

Bevolkingsdichtheid als zoodanig is zelf de resultante van de wisselwerking van velerlei factoren, zoowel geographische, als cultureele en economische.

Sluiten