Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Kinderen ouder dan 3 jr. t/ 15 jaar 14,47 %,

4. Volwassenen 5,08 %, welke feiten weergegeven worden door ondervolgende

TABEL: Aantal kinderen

Totaal 0 t/m 1 jaar oudf dan 1 jaar ouder dan 3 jaar

t/m 3 jaar t/m 15 jaar

onderz. Tr. + onderz. Tr. + onderz. Tr. +

Dajaks 669 47 — 102 3 520 16

Maleiërs 1215 81 1 173 20 961 144

Chineezen 561 95 2 90 4 376 46

Javanen 3235 122 13 372 36 2741 740

Boegineezen 4845 196 5 647 38 4002 439

Alfoeren 2028 117 — 474 3 1437 68

12553 658 21 1858 104 10037 1453

We zien dus onder de onderzochten in het algemeen, dat het trachoom het meeste voorkomt bij de kinderen tusschen 3 en 15 jaar oud, terwijl het onder de volwassen bijna evenveel voorkomt als onder de kinderen tusschen 1 en 3 jaar.

De besmetting stijgt dus vanaf de zuigeling-periode tot omstreeks de periode tusschen 3 en 15 jaar.

Van oudsher heeft de leeftijdsbezetting van het trachoom de aandacht getrokken en is de hooge frequentie in een bepaalde leeftijdsgroep aanleiding geweest tot de veronderstelling van een meerdere vatbaarheid dier categorie van personen voor het trachoom.

Opvallend en in schrille tegenstelling met de vondsten van de laatste jaren is de meening van Arlt, Michel, Fuchs e.a., dat de conjunctivitis granulosa bij kinderen veel minder zou voorkomen dan bij volwassenen.

Arlt schreef zelfs, dat de aandoening onder de 5 jaar niet werd gezien, en dat ze tusschen 5—12 jaar bij uitzondering werd gezien. Dat het bij kinderen zelden zou voorkomen, werd in lateren tijd door Morelli van de provincie Pisa vermeld. De vraag rijst dan ook of de door hen geconstateerde aandoening wel identiek is met ons trachoom.

Tegenover hun waarnemingen staan echter ook de mededeelingen van Morax Laka, Meyerhoff e.a. als Gunning (van Amsterdam), Germann (voor Palestina), Müller (voor Egypte).

Gelijkluidende berichten van recenten datum kwamen van Avizonis over Litauen, Sozuke over Japan en China, Von Grosz over Hongarije,

Sluiten