Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

etc. Allen wijzen zij op de hoogere frequenties van het trachoom onder de kinderen. Als een haast uitsluitend bij kinderen optredende aandoening werd het trachoom door verschillende onderzoekers als Millet, Schimkin, Morax. Petit beschreven.

Het is wel opvallend, dat nog zulke tegenstrijdige gegevens worden vermeld over de leeftijdsbezetting van een ziekte, die sinds Arlt's tijd intensief geobserveerd en bestudeerd is.

Bezien wij den graad van besmetting in de verschillende leeftijdsklassen elders. In Egypte zag Sobhy Bey het volgende verband tusschen ouderdom en het aantal trach. in de ziekenhuizen onderzocht gedurende 1925:

0— 1 jaar 6,16 %,

1- 5 „ 14,12 %,

6—10 „ 10,18%,

11—15 „ 9,65%,

voorts 16—70 jaar, 7,84 % dalend tot 1,43 %.

Een andere lijst geeft Miyaschita gebaseerd op het patiënten-materiaal uit 20 groote oogklinieken in Japan gedurende 1927—1928, n.1.:

0— 5 jaar 3,4 %,

5—10 „ 4,9 %,

10—15 „ 8,7 %,

15—70 „ 18,7 %, dalend tot 1,6 %.

De vraag, welke leeftijd dus het meest besmet is, wordt door verschillende onderzoekers ook verschillend beantwoord. In Egypte vond Sobhy Bey den leeftijd van 1—5 jaar, Ticho in Palestina 5—8 jaar, Toulant in Algiers 8—10 jaar, Miyaschita in Japan 15—20 jaar. Nog andere leeftijden worden genoemd (zie verder: Onderzoek v. schoolkinderen) .

Wij vonden den leeftijd van 3—15 jaar het meest (14,47 %) besmet. Bij het onderzoek van schoolkinderen (zie aldaar), zal blijken dat de leeftijd van 6—15 jaar voor 10,6 % geinfecteerd is. De schoolleeftijd als de zwaarst besmette levensperiode wordt aangegeven door Schimkin, Martinez Nevot, e.a., terwijl hiertegenover staan diegenen welke de periode vóór het naar school gaan (Sobhy Bey, Urret, Zavalla e.a.) en nog andere die de volwassen leeftijd als de meest met trachoom besmette aangeven.

In totaal vonden we 2530 tr. gevallen verdeeld als volgt:

Sluiten