Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijving van het onderzoek. Omtrent de wijze van besmetting moge ik verder verwijzen naar het behandelde onder huisonderzoek, in het verdere gedeelte van dit proefschrift.

Omtrent het door anderen elders gevonden wil ik het volgende memoreeren:

Svesmikov vond in enkele Russische oogklinieken 1,06 % van de trachoomgevallen, onder kinderen van 0—1 jaar. Sobhy Bey zag in Egypte onder de klinische oogpatiënten in 1925, 6,16 % der aandoening bij meergenoemde kinderen.

Sozuke Miyaschita vermeldt een zwaarbesmet boerendorp (48,8 % trach.) in de Provincie Aomori, waar de zuigeling voor 46,3 % (15 van de 33) besmet is, waaronder 5 zware trachoomgevallen werden geconstateerd.

Avizonis vond in de oogklinieken van Kauna 0,37 % (19 van de 5093 tr.-gevallen) van alle trach. bij kinderen van 0—1 jaar, terwijl Mac Callan bij een onderzoek van 140 babys onder het jaar het volgende vond:

normaal 24,5 %,

ac. conjunct. 38,5 %,

chron. conjunct. 12 %,

Trachoom I 25 %,

waarom hij concludeert: „25 % of the children are infected with trachoma, before the end of the first year of life".

Voldoende blijkt hieruit, dat in de zuigelingenleeftijd vrijwel overal trachoom is geconstateerd, en dat de intensiteit van infectie der zuigelingen in verschillende streken (ook in Indië) zeer verschillend is.

LITERATUUR.

Hoppe. Die Trachom-epidemie und ihre Bekampfung im Regierungsbezirk

Gumbinnen. Klin. Jahrbuch 1898, Bd. VII.

Meierhof. Sur quelques formes graves de trachome observées en Egypte.

Rev. internat. Trachome C. 69—75. 1929.

Sozuke Miyaschita. XIII. Consul. Ophthalm. 1929. Holl. Symposia.

Ticho, idem.

Avizonis, idem.

Soesnikov, A. und E. Kleyn. Beitrag zum Trachomstudium nach Materialien der Augenanstalt in Zivilsk (Russisch). Ref. Z. BI. f. d. g. O. Bd. 26, S. 615.

Sobhy Bey. XIII. Consul. Ophthalm., 1929, Holl. Symposia.

Avizonis. Zur klinischen Frühdiagnose des Trachoms. Zeitschr. f. Aughk. Bd. 81.

Mac Callan. The epidemiology of Trachoma. The Brit. Journ. of Ophthalm. July 1931.

Sluiten