Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Java constateerde. Deze zware besmetting moet volgens hem waarschijnlijk worden toegeschreven aan het feit, dat in die visscherskampongs doorloopend gebrek is aan water voor lichaamsonderhoud en wasch, terwijl gedurende hun dagenlang verblijf op zee om dezelfde reden niet het minste kan worden gedaan aan lichaamsreiniging. Dat het beroep als zoodanig geen oorzakelijk moment is, blijkt voldoende uit bovenbedoeld onderzoek van Bakker.

In dit verband wil ik wijzen op het feit, dat nog anderen het belang van het water naar voren hebben gebracht z.a. Mac Callan. Van Russische zijde werd voor de trachoomprophylaxe de meeste nadruk gelegd op voldoende water en zeep.

Ik vond in het algemeen de landbouwers wat minder besmet dan de visschers.

Sperl en Jendralsky vonden in Beieren en Silicië de landbouwers en veldarbeiders het zwaarst besmet. Hetzelfde constateerden Enroth in Finland en Urrets in Argentinië.

LITERATUUR.

Merida. Die maritime Theorie der Trachomatiologie, ref. Z. BI. f. d. g. O. Bd. 22, S. 718.

Bakker, Joesoef. Rapport betreffende een trachoomonderzoek op Java.

Geneesk. T. v. Ned. Ind. 1928.

Sperl. Über die Verbreitung des Trachoms im nordöstlich. Bayern. Arch.

f. Aughk. Bd. 86. S. 53.

Jendralsky. Die Körnerkrankheit in Oberschlesien. KI. M. f. Augenheilk. Bd. 77. II. 1926.

Enroth, Emil. Some remarks on the occurence of trachoma in Finland. Buil.

of the ophth. Soc. of Egypt. 1924, p. 79—81.

Urrets, Zavalia, Alberto. Über die Entwicklung des Trachoms in Córdoba (Argentinien) (Spanisch). Ref.: Z. BI. f. d. g. O. Bd. 14, S. 589.

Sluiten