Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Javanen 104 — 1,32 %;

Boegineezen 485 — 3,49 %;

Alfoeren 170 — 4,34 %.

De acute conjunctivitis komt overal voor en het meest de conj. Koch-Weeks. Overal kan ze zwaar verloopen, met heftige ooglidzwelling, subconjunctiavale bloedingen, chemosis en corneainfiltraties. Uitgebreide ulceraties van de cornea zijn echter over het algemeen uitzondering, in tegenstelling met het verloop elders, z.a. onder door Mac Callan wordt aangegeven, waar vaak ulceraties optreden. Ik vond gemiddeld over alle bevolkingsgroepen 1,93 % ac. conjunctivitiden (het meest nog onder de Maleiërs in W. Borneo 4,64 %) of 9,6 % (605 op 6301 ooglijders) van alle oogziekten.

In Midden-Azië vond Dudinov 32,03 % (van alle oogziekten) en hoofdzakelijk door Koch-Weeks.

Aan Conj. gonorrhoica lijdend vond ik gemiddeld 0,57 % der onderzochten. Het minst komt het voor onder de Alfoeren (0,2 %). De volwassenen waren in de meeste gevallen zelf lijders aan genitale gonorrhoe, zoodat waarschijnlijk oogbesmetting moet hebben plaats gehad door eigen secreet. Deze autoinfectie wordt elders o.a. door Schieck als de gewone weg beschreven.

Opvallend is de incongruentie tusschen het voorkomen van genitaleen ooggonorrhoe. In Sengkang en op Sambas heeft men ontegenzeggelijk vele gonorrhoepatiënten en slechts weinigen bij wie deze infectie op de oogen overgaat. Dit is een bekend ervaringsfeit.

„Als men nagaat, hoe gevoelig de conjunctiva voor de gonorrhoische infectie is" zegt Van der Hoeve, „dan staat men verbaasd, hoe betrekkelijk zeldzaam bij het zoo groote aantal gevallen van gonorrhoe dat voorkomt, de gonorrhoische oogaandoening is."

Steiner zag in het Soerabaiasche ongeveer bij 1 pro mille der bevolking conj. gonorrhoica.

Lazarescu vond deze aandoening bij zuigelingen in de oogkliniek van Jassy 1,23 % van alle oogziekten bij kinderen. Op 7955 conjunctivitiden vond hij 354 X conj. gonorrhoica.

Huber constateerde 1,7 % van alle oogziekten berustend op gonorrhoe.

Practisch is de blennorrhoea adultorum altijd door gonorrhoe, slechts bij zuigelingen heeft men nog rekening te houden met pneumo-, strepto-, en staphylococcen, coli, Einschluszblennorrhoe en enkele andere pathogene kiemen.

Conj. follicularis vond ik bij 2,06 % der bevolking en het meest

Sluiten