Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

1. De basis van de trachoombestrijding in Nederlandsch Indië moet zijn het verhoogen van het ontwikkelingspeil der bevolking door elementair onderwijs op ruime schaal.

2. Bezuiniging op de huidige trachoombestrijding in Midden-Java, is zoowel uit menschelijk- als uit economisch oogpunt, niet te verdedigen.

3. De opvatting, dat het trachoom is een syndroom, optredend in aansluiting aan onbehandelde en verwaarloosde conjunctivitiden, is niet te aanvaarden.

4. Het is niet bewezen, dat de moderne tatouage-methoden van de cornea met goud- en platinachloride, duurzamer resultaten geven dan de oude met Oost Indische inkt.

5. Speciaal onderwijs in röntgen-anatomie is voor den aanstaanden medicus noodzakelijk.

6. In een malariastreek heeft chininisatie van de bevolking alleen zin indien ze toegepast wordt als therapeutisch middel.

7. De meening, dat allerlei vormen van caries der melktanden zou berusten op rachitis, is onjuist.

8. De kwantitatieve diagnose van de longtuberculose wordt het beste gesteld door het röntgenologische onderzoek.

9. Het zeldzame voorkomen van eclampsie onder de primitieve bevolkingsgroepen in Indië, is een gevolg van de overwegend vegetarisch en karige voeding.

10. Bij periodontitis purulenta is directe extractie van de kies de juiste behandelingsmethode.

11. Transvesicale en perineale operaties wegens prostaat-hypertrophie zijn concurreerende methoden; de voor- en nadeelen van de eene ten opzichte van de andere werkwijze worden hoofdzakelijk bepaald door de vaardigheid van den operateur.

12. Bij het onderzoek van het intellect behoort de^ meeste nadruk gelegd te worden op het practische-, terwijl het onderzoek van het schoolsche intellect, meer als bijkomstigs moet worden beschouwd.

Sluiten